top of page

SKŁADKI

Składki członkowskie uregulowane po 01.07.2012 r. wynoszą 10,0 zł lub 4,0 zł miesięcznie. Ze względu na prostotę i skuteczność organizacyjną, zgodnie z uchwałą Zarządu, członkowie PZITS o/Olsztyn opłacają jednorazowe składki roczne (niezależnie od daty przystąpienia). Wysokość składek: 
Członkowie zwyczajni – 120 zł (10 zł/m-c) 
Członkowie zwyczajni emeryci i renciści – 48 zł (4 zł/m-c) 
Członkowie korespondenci (studenci wyższych uczelni technicznych i uczniowie ostatnich dwóch 
lat średnich szkół technicznych) – 48 zł (4 zł/m-c) 
Członkowie wspierający - składka roczna do uzgodnienia. 
Wpisowe - 12 zł. 
 
UWAGA, NOWE KONTO BANKOWE! 
Składki członkowskie z tytułu przynależności do PZITS o/Olsztyn należy wpłacać do: 
Credit Agricole Bank Polska S.A. 
nr 90 1940 1076 3106 2866 0000 0000 
PZITS o/Olsztyn 
plac Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn, 
koniecznie z dopiskiem: Imię, Nazwisko, PZITS składka roczna 
 
Jak zostać  członkiem Stowarzyszenia PZITS o/Olsztyn? 
1. Pobrać i wypełnić dlarację członkowską oraz cv. 
2. Wypełnioną deklarację złożyć w sekretariacie, przesłać drogą elektroniczną lub przekazać osobiście w czasie zebrania. 
 
Jak odnowić  członkowstwo w Stowarzyszeniu PZITS o/Olsztyn? 
1. Zgłosić chęć uczestnictwa w działaniach PZITS, 
2. Przedstawić legitymację Stowarzyszenia. 
Osoby odnawiające swoje członkowstwo nie ponoszą z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat, w szczególności żadnych opłat wyrównawczych czy wpisowych. 

Informacja o składkach do pobrania.

bottom of page