top of page

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

odział w Olsztynie

DZIAŁALNOŚĆ

Szkolenia, seminaria

Chcemy, aby nasi członkowie  byli wysokiej klasy specjalistami, znającymi najnowsze trendy i osiągnięcia w dziedzinach , którymi się zajmują. Dlatego jedną z naszych głównych działalności jest organizowanie szkoleń i seminariów, dzięki którym stale podnosimy swoje umiejętności i poziom wiedzy.

W najbliższym czasie planujemy.

Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa

W odpowiedzi na zapotrzebowanie na ekspertyzy branżowe powołaliśmy do życia Biuro Studiów i Ekspertyz. W ramach biura działa również komisja opiniująca wnioski osób ubiegających się o tytuł rzeczoznawcy budowlanego. 

Integracja

Jesteśmy stowarzyszeniem dobrowolnym dlatego chcemy, aby każdy czuł się dobrze w naszym towarzystwie. Najlepszym sposobem na to jest poznanie siebie nawzajem. Temu celowi służą m.in. wspólne wycieczki, imprezy czy spotkania koleżeńskie, które w miarę możliwości staramy się organizować.

SERVICES

O NAS

Jesteśmy częścią powstałej w 1919 roku ogólnopolskiej organizacji technicznej skupiającej wokół siebie ludzi związanych z szeroko pojętą branżą sanitarną. W swoich szeregach posiadamy więc tych, którzy swoje zainteresowania, działalność zawodową i społeczną realizują w dziedzinach takich jak: gazownictwo, wodociągi i kanalizacja, technologia wody i ścieków, ogrzewnictwo, ciepłownictwo, wentylacja i klimatyzacja, oczyszczanie miast i osiedli, gospodarka odpadami, balneotechnika, pralnictwo, technika sanitarna wsi, ochrona wód, ochrona powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistyka podziemna oraz wielu innych.

Historia naszego oddziału sięga lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Trzeba przyznać, że ostatnimi czasy nasza aktywność nieco podupadła. Na szczęście okres stagnacji mamy już za sobą. Reaktywujemy „starych” i pozyskujemy „nowych” członków. Na nowo rozwijamy skrzydła. Mamy ambicję, ale i pokorę. Chcemy zjednoczyć naszą warmińsko-mazurską brać sanitarną pod wspólnym logiem, by rozwijając siebie, pomagać innym i przyczyniać się do rozwoju naszego regionu. 

Nasze Stowarzyszenie realizuje swoje statutowe cele poprzez: organizowanie kongresów, zjazdów, seminariów, sympozjów, konferencji naukowo-technicznych, kursów, szkoleń. Wykonujemy również ekspertyzy i opinie techniczne. 
PZITS wydaje również trzy czasopisma techniczne: 
"Gaz, Woda i Technika Sanitarna"; oraz
"Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja.”

"Ochrona Środowiska"

ABOUT

WSPÓŁPRACA

97

Lat istnienia
PZITS

>5000

Członków Stowarzyszenia

3

Wydawane czasopisma
CLIENTS
CONTACT

KONTAKT

Formularz kontaktowy

W celu kontaktu lub zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Dziękujemy za wysłanie wiadomości.

Siedziba oddziału

pl. Konsulatu Polskiego 1

10-532 Olsztyn

email

Tel: 89 

bottom of page